CURSOS 2018-2019

CODI CURS CERTIFICAT
PROFESIONALITAT
NOM CURS DATA INICI DATA FI HORARI HORES MODALITAT FORMACIÓ COST
NO XARXES SOCIALS 29/10/2019 07/11/2019 15:30 A 20:30 h 30 PRESENCIAL SENSE COST
SSCE01-3 NO ANGLÈS - A1 16/10/2019 29/11/2019 15 a 21 h 190 PRESENCIAL SENSE COST
NO ASPIRANTE A VIGILANTE DE SEGURIDAD PROPERAMENT 180 PRESENCIAL SENSE COST
NO MINDFULNESS PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO RESOLUCIO DE CONFLICTES PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO EINES PER DIRIGIR LA TEVA VIDA PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO COM PARLAR EN PUBLIC PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO EINES DE COACHING NIVELL 1 PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO HABILITATS DE COMUNICACIÓ PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO EMPRENEDORIA PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO GESTIO EMPRESARIAL PER A TREBALLADORS AUTONOMS 15/10/2019 24/10/2019 9 a 14 h 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO OPERACIO DE CARRETONSNORMA RENOVACIO UNE 58451 PROPERAMENT 6 PRESENCIAL SENSE COST
NO XARXES SOCIALS 18/10/2019 15/11/2019 DIVENDRES 15.30 A 20.30 h 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO ACTUALITZACIO PLATAFORMES ELEVADORES MOBILS DE PERSONAL (PEMP) PROPERAMENT 8 PRESENCIAL SENSE COST
NO OPERADOR DE PLATAFORMES MOBILS DE PERSONAL (PEMP) PROPERAMENT 12 PROPERAMENT SENSE COST
NO PERSONAL BRANDING PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO OPERACIO DE CARRETONS NORMA UNE 58451 PROPERAMENT 24 PRESENCIAL SENSE COST
NO MARQUETING PROPERAMENT 25 PRESENCIAL SENSE COST
NO OPERADOR DE RADIODIAGNÒSTIC PROPERAMENT PRESENCIAL A consultar
NO DIRECTOR DE RADIODIAGNÒSTIC PROPERAMENT PRESENCIAL 400,00 €
SSCS0208-8 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS PROPERAMENT 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-5 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS PROPERAMENT 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCG0111-4 SI GESTIO DE TRUCADES DE TELEASSISTENCIA 21/05/2020 24/07/2020 8 a 14 h 350 PRESENCIAL SENSE COST
SSCG0111-3 SI GESTIO DE TRUCADES DE TELEASSISTENCIA 16/03/2020 20/05/2020 8 a 14 h 350 PRESENCIAL SENSE COST
SSCG0111-2 SI GESTIO DE TRUCADES DE TELEASSISTENCIA 13/01/2020 13/03/2020 8 a 14 h 350 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-7 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS PROPERAMENT 15 a 21 h 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-6 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS PROPERAMENT 8 a 14 h 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-4 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 15/10/2019 31/01/2020 15 a 21 h 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-3 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 04/11/2019 20/02/2020 8 a 14 h 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0108-6 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES AL DOMICILI PROPERAMENT 15 a 21 h 640 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0108-5 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES AL DOMICILI PROPERAMENT 8 a 14 h 640 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0108-4 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES AL DOMICILI PROPERAMENT 15 a 21 h 640 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0108-3 SI ATENCIÓ SOCIOSANITARIA A PERSONES AL DOMICILI PROPERAMENT 8 a 14 h 640 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-2 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 16/09/2019 31/01/2020 15 a 21 h 490 PRESENCIAL SENSE COST
FCOV SOC02EXP NO HABILITATS DE COMUNICACIÓ 09/10/2019 16/10/2019 30 PRESENCIAL SENSE COST
SSCE02-3 NO ANGLÈS - A2 16/10/2019 29/11/2019 8 a 14 h 190 PRESENCIAL SENSE COST


SOLICITA INFORMACIÓN