CURSOS 2018-2019

CODI CURS CERTIFICAT
PROFESIONALITAT
NOM CURS DATA INICI DATA FI HORARI HORES MODALITAT FORMACIÓ COST
NO ASPIRANTE A VIGILANTE DE SEGURIDAD PROPERAMENT 180 PRESENCIAL SENSE COST
NO MINDFULNESS PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO RESOLUCIO DE CONFLICTES PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO EINES PER DIRIGIR LA TEVA VIDA PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO COM PARLAR EN PUBLIC PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO EINES DE COACHING NIVELL 1 PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO HABILITATS DE COMUNICACIÓ PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO EMPRENEDORIA PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO GESTIO EMPRESARIAL PER A TREBALLADORS AUTONOMS PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO OPERACIO DE CARRETONSNORMA RENOVACIO UNE 58451 PROPERAMENT 6 PRESENCIAL SENSE COST
NO XARXES SOCIALS PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO ACTUALITZACIO PLATAFORMES ELEVADORES MOBILS DE PERSONAL (PEMP) PROPERAMENT 8 PRESENCIAL SENSE COST
NO OPERADOR DE PLATAFORMES MOBILS DE PERSONAL (PEMP) PROPERAMENT 12 PROPERAMENT SENSE COST
NO PERSONAL BRANDING PROPERAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO OPERACIO DE CARRETONS NORMA UNE 58451 PROPERAMENT 24 PRESENCIAL SENSE COST
NO MARQUETING PROPERAMENT 25 PRESENCIAL SENSE COST
NO OPERADOR DE RADIODIAGNÒSTIC PROPERAMENT PRESENCIAL A consultar
NO DIRECTOR DE RADIODIAGNÒSTIC PROPERAMENT PRESENCIAL 400,00 €
SSCS0208-8 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS PROPERAMENT 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-5 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS PROPERAMENT 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCG0111-4 SI GESTIO DE TRUCADES DE TELEASSISTENCIA PROPERAMENT 350 PRESENCIAL SENSE COST
SSCG0111-3 SI GESTIO DE TRUCADES DE TELEASSISTENCIA PROPERAMENT 350 PRESENCIAL SENSE COST
SSCG0111-2 SI GESTIO DE TRUCADES DE TELEASSISTENCIA PROPERAMENT 350 PRESENCIAL SENSE COST
SSCG0111-1 SI GESTIO DE TRUCADES DE TELEASSISTENCIA PROPERAMENT 350 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-7 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS PROPERAMENT 15 a 21 h 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-6 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS PROPERAMENT 8 a 14 h 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-4 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS PROPERAMENT 15 a 21 h 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-3 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS PROPERAMENT 8 a 14 h 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0108-6 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES AL DOMICILI PROPERAMENT 15 a 21 h 640 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0108-5 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES AL DOMICILI PROPERAMENT 8 a 14 h 640 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0108-4 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES AL DOMICILI PROPERAMENT 15 a 21 h 640 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0108-3 SI ATENCIÓ SOCIOSANITARIA A PERSONES AL DOMICILI PROPERAMENT 8 a 14 h 640 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-2 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 16/09/2019 31/01/2020 15 a 21 h 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0108-2 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES AL DOMICILI 02/09/2019 18/02/2020 15 a 21 h 640 PRESENCIAL SENSE COST
FCOV SOC02EXP NO HABILITATS DE COMUNICACIÓ 09/10/2019 16/10/2019 30 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0108-1 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI 02/09/2019 18/02/2020 8 a 14 h 640 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-1 SI ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 16/09/2019 31/01/2020 8 a 14 h 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCE02-3 NO ANGLÈS - A2 04/09/2019 22/10/2019 190 PRESENCIAL SENSE COST


SOLICITA INFORMACIÓN