CURSOS 2018-2019

CODI CURS CERTIFICAT
PROFESIONALITAT
NOM CURS DATA INICI DATA FI HORARI HORES MODALITAT FORMACIÓ COST
NO MINDFULNESS PROXIMAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO RESOLUCIO DE CONFLICTES PROXIMAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO EINES PER DIRIGIR LA TEVA VIDA PROXIMAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO COM PARLAR EN PUBLIC PROXIMAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO EINES DE COACHING NIVELL 1 PROXIMAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO HABILITATS DE COMUNICACIÓ PROXIMAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO EMPRENEDORIA PROXIMAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO GESTIO EMPRESARIAL PER A TREBALLADORS AUTONOMS PROXIMAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO OPERACIO DE CARRETONSNORMA RENOVACIO UNE 58451 PROXIMAMENT 6 PRESENCIAL SENSE COST
NO XARXES SOCIALS PROXIMAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO ACTUALITZACIO PLATAFORMES ELEVADORES MOBILS DE PERSONAL (PEMP) PROXIMAMENT 8 PRESENCIAL SENSE COST
NO OPERADOR DE PLATAFORMES MOBILS DE PERSONAL (PEMP) PROXIMAMENT 12 PRESENCIAL SENSE COST
NO PERSONAL BRANDING PROXIMAMENT 30 PRESENCIAL SENSE COST
NO OPERACIO DE CARRETONS NORMA UNE 58451 PROXIMAMENT 24 PRESENCIAL SENSE COST
NO MARQUETING PROXIMAMENT 25 PRESENCIAL SENSE COST
NO OPERADOR D'INSTAL.LACIONS DE RADIODIAGNÒSTIC PROXIMAMENT PRESENCIAL A consultar
NO DIRECTOR D'INSTAL.LACIONS DE RADIODIAGNOSTIC PROXIMAMENT PRESENCIAL 400,00 €
SSCS0208-8 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS PROXIMAMENT 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-5 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS PROXIMAMENT 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCG0111-4 SI GESTIO DE TRUCADES DE TELEASSISTENCIA PROXIMAMENT 350 PRESENCIAL SENSE COST
SSCG0111-3 SI GESTIO DE TRUCADES DE TELEASSISTENCIA PROXIMAMENT 350 PRESENCIAL SENSE COST
SSCG0111-2 SI GESTIO DE TRUCADES DE TELEASSISTENCIA PROXIMAMENT 350 PRESENCIAL SENSE COST
SSCG0111-1 SI GESTIO DE TRUCADES DE TELEASSISTENCIA PROXIMAMENT 350 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-7 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS PROXIMAMENT 15 a 21h. 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-6 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS PROXIMAMENT 08 a 14h. 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-4 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS PROXIMAMENT 15 a 21h. 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-3 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS PROXIMAMENT 08 a 14h. 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0108-6 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES AL DOMICILI PROXIMAMENT 15 a 21h. 640 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0108-5 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES AL DOMICILI PROXIMAMENT 08 a 14h. 640 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0108-4 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES AL DOMICILI PROXIMAMENT 15 a 21h. 640 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0108-3 SI ATENCIÓ SOCIOSANITARIA A PERSONES AL DOMICILI PROXIMAMENT 08 a 14h. 640 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-2 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 16-SETEMBRE-2019 31-GENER-2020 15 a 21h. 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0108-2 SI ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES AL DOMICILI 02-SETEMBRE-2019 18-FEBRER-2020 15 a 21h. 640 PRESENCIAL SENSE COST
FCOV SOC02EXP NO HABILITATS DE COMUNICACIÓ 09-OCTUBRE-2019 16-OCTUBRE-2019 30 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0108-1 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI 02-SETEMBRE-2019 18-FEBRER-2020 8 a 14 h 640 PRESENCIAL SENSE COST
SSCS0208-1 SI ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 16-SETEMBRE-2019 31-GENER-2020 08 a 14h. 490 PRESENCIAL SENSE COST
SSCE02-3 NO ANGLÈS - A2 04-SETEMBRE-2019 22-OCTUBRE-2019 190 PRESENCIAL SENSE COST


SOLICITA INFORMACIÓN