CURSOS

CODI CURS CERTIFICAT
PROFESIONALITAT
NOM CURS DATA INICI DATA FI HORARI HORES MODALITAT FORMACIÓ COST
SI ATENCIÓ SOCIOSANITARIA A PERSONES A INSTITUCIONS OCTUBRE OCTUBRE 16:00 a 21:00 AULA VIRTUAL SENSE COST
SI ATENCIÓ SOCIOSANITARIA A PERSONES A INSTITUCIONS OCTUBRE OCTUBRE 8:00 a 14:00 AULA VIRTUAL SENSE COST
ANGLÈS - C OCTUBRE OCTUBRE AULA VIRTUAL SENSE COST
NO MANIPULACIÓ D'ALIMENTS OCTUBRE 16:30 a 20:30h 10 AULA VIRTUAL SENSE COST
SI DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L 14/09/2020 11/12/2020 16 a 21h 380 AULA VIRTUAL SENSE COST
NO ANGLÈS - B1 07/10/2020 15/12/2020 8 A 14H 280 AULA VIRTUAL SENSE COST
NO ANGLÈS -B1 20/10/2020 29/12/2020 8 A 14H 190 AULA VIRTUAL SENSE COST
NO ANGLÈS - B1.D 19/10/2020 11/11/2020 17 a 21 h 60 AULA VIRTUAL SENSE COST
NO ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT OCTUBRE 180 AULA VIRTUAL SENSE COST
SSCG0111-3 SI GESTIO DE TRUCADES DE TELEASSISTENCIA 05/10/2020 27/11/2020 8 a 14 h 350 AULA VIRTUAL SENSE COST
SI ATENCIÓ SOCIOSANITARIA A PERSONES AL DOMICILI 06/10/2020 05/02/2021 15 a 21h 490 AULA VIRTUAL SENSE COST
SI ATENCIÓ SOCIOSANITARIA A PERSONES AL DOMICILI 06/10/2020 05/02/2021 8 a 14 h 490 AULA VIRTUAL SENSE COST
SI OPERACIONS AUX. DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS 19/10/2020 28/01/2021 8 a 14h 490 AULA VIRTUAL SENSE COST


SOLICITA INFORMACIÓN